Sefvi

Hotline: 1800 9091 (24/7)

Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

info@themetags.com

Get Started

Phần mềm quản lý nhà trường EASY

EASY là hệ thống phần mềm quản lý nhà trường do Sefvi cung cấp cho Sở/Phòng giáo dục, các trường từ cấp mầm non đến cấp phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện các nghiệp vụ quản lý xoay quanh học sinh và giáo viên

EASY là hệ thống phần mềm quản lý nhà trường do SEFVI cung cấp cho Sở/Phòng giáo dục, các trường từ cấp mầm non đến cấp phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện các nghiệp vụ quản lý xoay quanh học sinh và giáo viên

EMAIL

cskh@easy.edu.vn

CSKH

18009091

Chi tiết

GIẢI PHÁP

Bảng giá

GIẢI PHÁP

Giá dịch vụ

Quý khách vui lòng xem bảng giá chi tiết tại Website: https://easy.edu.vn