Rèn luyện đúng phương pháp

Bình luận · 351 Lượt xem

Chúng ta luyện võ để đấu trên cạn.... Liệu ở dưới nước chúng ta thi triển chúng ra sao đây..

Rèn luyện võ thuật không chỉ là tăng cường sức khoẻ, mà nó còn dùng chiến đấu