Rèn luyện đúng phương pháp


Chúng ta luyện võ để đấu trên cạn.... Liệu ở dưới nước chúng ta thi triển chúng ra sao đây..

.

Rèn luyện võ thuật không chỉ là tăng cường sức khoẻ, mà nó còn dùng chiến đấu