FAQ

Các câu hỏi thường gặp

1. Tại sao đăng ký không nhận được Email kích hoạt?

Bạn vui lòng kiểm tra tất cả các hộp thư, bao gồm hộp thư rác hoặc spam
Nếu vẫn không nhận được email thông báo kích hoạt vui lòng liên hệ chúng tôi qua phần liên hệ trên website.

2. Lỗi đăng nhập không được

Bạn vui lòng kiểm tra có bật xác thực 2 lớp hay không, nếu bạn bật xác thực 2 lớp bạn sẽ phải cho phép thiết bị có quyền đăng nhập thông qua một mã số bí mật do hệ thống tạo ra. Nếu bạn không nhận được mã trong Email bạn vui lòng kiểm tra tất cả các hộp thư, bao gồm hộp thư rác hoặc spam.