Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Mạng Xã Hội SEFVI !
Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng SEFVI và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ và phần mềm mà chúng tôi cung cấp (Sản phẩm của SEFVI hoặc Sản phẩm), trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này).
Các hành vi bị nghiêm cấm
Người truy cập website này không được thực hiện những hành vi dưới đây khi sử dụng SEFVI:
- Xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác.
- Gây ra sự thiệt hại hoặc bất lợi cho người khác.
- Làm xáo trộn trật tự công cộng.
- Hành vi liên quan đến tội phạm.
- Tải lên hoặc phát tán thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự chấp thuận của họ.
- Sử dụng SEFVI này vào mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của chúng tôi như : Đăng nội dung giới thiệu kiếm tiền từ một trang web khác,link kiếm tiền online,hình ảnh và sản phẩm kiếm tiền từ website khác mà không phải SEFVI...sẻ bị khóa tài khoản và không có khoản thanh toán nào
- Nói xấu, làm nhục, phỉ báng người khác.
- Tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin bị hư mà có thể gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác.
- Những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.
- Những hoạt động mà chúng tôi cho là không thích hợp.
- Những hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật hiện hành.
- Không spam tin hoặc các phần mềm tự đăng tin nhằm mục đích thu lợi nhuận sẻ bị khóa tài khoản và không có khoản thanh toán nào
- Đăng ký nhiều tài khoản ảo theo các tên miền riêng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bất hợp pháp
- Mỗi thành viên chỉ sử dụng 1 tài khoản nếu có từ 2 tài khoản được cho là vi phạm chính sách của chúng tôi .Những thành viên có nhiều tài khoản sẽ không được thanh toán các khoản lợi nhuận kiếm được trên SEFVI
Các đường liên kết đến các website khác
- Các website của các bên thứ ba (không phải các trang do chúng tôi quản lý) được liên kết đến hoặc từ website này ("Các website khác") được điều hành và duy trì hoàn toàn độc lập bởi các bên thứ ba đó và không nằm trong quyền điều khiển và/hoặc giám sát của chúng tôi. Việc truy cập các website khác phải được tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện quy định bởi ban điều hành của website đó.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thiệt hại do việc truy cập và sử dụng các website bên ngoài, và bạn phải chịu mọi rủi ro khi truy cập các website đó.
- Không có nội dung nào trong Website này thể hiện như một sự đảm bảo của chúng tôi về nội dung của các website khác và các sản phẩm và/ hoặc các dịch vụ xuất hiện và/ hoặc được cung cấp tại các website khác.
Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp
- Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Việt Nam trừ khi có điều khoản khác được cung cấp thêm. Tất cả tranh chấp phát sinh liên quan đến website này và các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng này sẽ được giải quyết tại các tòa án ở Việt Nam.
- Nếu một phần nào đó của các Điều Khoản và Điều Kiện bị xem là không có giá trị, vô hiệu, hoặc không áp dụng được vì lý do nào đó, phần đó được xem như là phần riêng biệt và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của phần còn lại.
Lưu ý:
+ Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.
+ Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Website của Chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.